REKLAMATIONER

Innan produkten skickas in på reklamation ber vi dig att felsöka produkten själv enligt varumärkes specifik checklista som du finner längre ner på sidan. Reklamerad produkt skickas in tillsammans med följande uppgifter:

 • Avsändarens företagsnamn, e-postadress, kundnummer, fakturanummer samt telefonnummer.
 • Skadedatum och en utförlig felbeskrivning. I felbeskrivningen skall det framgå hur produkten uppför sig, vad som anses vara fel samt i vilken situation som felet uppträder. Det räcker inte med att skriva trasig, funkar ej eller passar ej.
 • På reklamationshandlingarna skall det framgå om icke godkänd reklamation skall repareras på avsändarens bekostnad eller återsändas utan åtgärd alternativt skrotas.

Godkänd reklamation krediteras. Ej godkänd reklamation återsänds på kundens bekostnad alternativt skrotas.

Reklamerad vara skickas tillsammans med begärda uppgifter enligt ovan till:

RINDAB AB
Att: Reklamationer
Svarvarvägen 14, 132 38  Saltsjö-Boo

VILLKOR FÖR REKLAMATIONER

Kostnader för emballage, eventuella felsökningskostnader, in- och utmonteringskostnader betalas av köparen. Fakturor på reklamationer accepteras ej. Varor som reklameras utan begärda uppgifter förvaras i 14 dagar varefter de skrotas. Produkten måste vara fackmannamässigt monterad för att garanti skall gälla. Rindab ansvarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden men inte om reklamationen sannolikt beror på:

 • Den reklamerade produkten inte skötts enligt anvisningar.
 • Produkten har byggts om eller ändrats.
 • Produkten har varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre påverkan.
 • Produkten har vanvårdats.
 • Reparation och montering utförts på felaktigt sätt.

Som fel betraktas inte normalt slitage.

Övriga villkor
• Garantin följer köparen
• Utbytt produkt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.


 

FELSÖKNING

Vision X – garantitid 5,5 år.

 1. Kontrollera produkten med extern ström.
 2. Kontrollera att kabeln inte är klippt.
 3. Kontrollera att linsen är hel.
 4. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.
 5. Vid korrosion skickas nya delar ut. Tar vänligen kontakt med din säljare.

Fenix – garantitid 2 år.

 1. Kontrollera att transportsäkringen för batteri är avlägsnad.
 2. Kontrollera att batteriet är fulladdat/nytt. Funktioner slutar att fungera vid för låg ström.
 3. Ta ut batteri och sätt tillbaks det, gör sedan ett nytt test.
 4. Fenix är en avancerad lampa, ofta med flertal funktioner i varje knapp. Vänligen stäm av bruksanvisningen mot varje knapp/funktion.
 5. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.

Warn – garantitid 2 år.

 1. Kontrollera att det finns ström i kontakter, kablage, anslutningar samt batteri.
 2. Vid radiostyrning: pröva att programera om, byt batteri i sändaren.
 3. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.

Övriga produkter – garantitid 2 år.

 1. Kontrollera att det finns ström i kontakter, kablage, anslutningar samt batteri.
 2. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.

Om felet kvarstår, vänligen skicka in produkten enligt gällande reklamationsanvisning ovan.