REKLAMATIONER

Innan produkten skickas in på reklamation ber vi dig att felsöka produkten själv enligt varumärkes specifik checklista som du finner längre ner på sidan.

Kostnader för emballage, eventuella felsökningskostnader, in- och utmonteringskostnader betalas av köparen. Fakturor på reklamationer accepteras ej. Varor som reklameras utan begärda uppgifter förvaras i 14 dagar varefter de skrotas. Produkten måste vara fackmannamässigt monterad för att garanti skall gälla. Rindab ansvarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden men inte om reklamationen sannolikt beror på:

 • Den reklamerade produkten inte skötts enligt anvisningar.
 • Produkten har byggts om eller ändrats.
 • Produkten har varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre påverkan.
 • Produkten har vanvårdats.
 • Reparation och montering utförts på felaktigt sätt.

Övriga villkor:

 • Som fel betraktas inte normalt slitage
 • Garantin följer köparen
 • Utbytt produkt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.

 

Reklamationsblankett
När du vill reklamera en produkt till Rindab sker denna hantering via detta formulär där du registrerar den produkt du vill reklamera, en produkt per reklamationsblankett. Efter att formuläret är inskickat får du en bekräftelse via mail som du skriver ut och bipackar med produkten. Viktigt att notera: I första hand kommer vi alltid att försöka reparera produkten. Om reparation ej möjlig kommer produkten att ersättas med en ny - förutsatt att reklamationen är godkänd.
Vänligen fyll i ert kundnummer.
Vänligen fyll i ert namn och efternamn.
Vänligen fyll i ert tel nr.
Vänligen ange art nr för den produkt som reklamationen avser.
Om du redan har mottagit ersättningsartikel.

Reklamerad vara skickas tillsammans med bipackad reklamationsblankett till:

RINDAB AB
Att: Reklamationer
Svarvarvägen 14, 132 38  Saltsjö-Boo


 

FELSÖKNING

Vision X – funktionsgaranti 5,5 år.

 1. Kontrollera produkten med extern ström.
 2. Kontrollera att kabeln inte är klippt.
 3. Kontrollera att linsen är hel.
 4. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.
 5. Vid korrosion skickas nya delar ut. Tar vänligen kontakt med din säljare.

Fenix – funktionsgaranti 2 år.

 1. Kontrollera att transportsäkringen för batteri är avlägsnad.
 2. Kontrollera att batteriet är fulladdat/nytt. Funktioner slutar att fungera vid för låg ström.
 3. Ta ut batteri och sätt tillbaks det, gör sedan ett nytt test.
 4. Fenix är en avancerad lampa, ofta med flertal funktioner i varje knapp. Vänligen stäm av bruksanvisningen mot varje knapp/funktion.
 5. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.

Warn – funktionsgaranti 2 år.

 1. Kontrollera att det finns ström i kontakter, kablage, anslutningar samt batteri.
 2. Vid radiostyrning: pröva att programera om, byt batteri i sändaren.
 3. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.

Övriga produkter – funktionsgaranti 2 år.

 1. Kontrollera att det finns ström i kontakter, kablage, anslutningar samt batteri.
 2. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.

Om felet kvarstår, vänligen skicka in produkten enligt gällande reklamationsanvisning ovan.