Hem / Information / Reklamationer

Reklamationer

Innan du reklamerar produkten ber vi dig att felsöka den enligt specifik checklista som du finner längst ner på denna sida. Om felet kvarstår – vänligen fyll i reklamationsblanketten och skicka in denna till oss. En kopia på den ifyllda blanketten skickas till dig via e-post, denna måste skrivas ut och bipackas med produkten.

Reklamationsvillkor

Kostnader för emballage, eventuella felsökningskostnader, in- och utmonteringskostnader betalas av köparen. Fakturor på reklamationer accepteras ej. Alla reklamationer skickas med bipackad reklamationsblankett och av köparen förskottsbetald frakt inom snarast möjligt från att produktfelet har iakttagits. Varor som reklameras utan begärda uppgifter förvaras i 14 dagar varefter de skrotas. Produkten måste vara fackmannamässigt monterad för att garanti skall gälla. Rindab ansvarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden men inte om reklamationen sannolikt beror på:

 • Den reklamerade produkten inte skötts enligt anvisningar.
 • Den reklamerade produkten har inte hanteras fackmässigt.
 • Den reklamerade produkten har inte använts för avsett ändamål.
 • Produkten har byggts om eller ändrats.
 • Produkten har varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre påverkan.
 • Produkten har vanvårdats.
 • Reparation och montering utförts på felaktigt sätt.
 • Som fel betraktas inte normalt slitage, t ex repor m.m.
Grundkriterier för reklamation
 • Produkten är köpt från Rindab.
 • Reklamationsblankett måste bifogas reklamerad produkt.
 • Produkten måste kunna kopplas mot ett order- eller fakturanummer hos Rindab.
 • Produktfelet har meddelats inom skälig tid (inom två månader).
Övriga villkor
 • Garantin följer köparen och gäller från ursprungligt fakturadatum.
 • Utbytt produkt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.
 • Utgående produkter eller produkter köpta i Outlet omfattas inte av garanti, endast reklamationsrätt.
Transporter

OBS! Transportskador skall omgående anmälas till transportören, ej till Rindab.

Reklamationsblankett

För att möjliggöra en effektiv reklamationshantering ber vi dig fylla i denna reklamationsblankett. Efter att blanketten är inskickad får du en bekräftelse via mail som du skriver ut och bipackar med produkten. Viktigt att notera: I första hand kommer vi alltid att försöka reparera produkten. Om reparation ej möjlig kommer produkten att ersättas med en ny – förutsatt att reklamationen är godkänd.

Reklamationsformulär

OBS: Den ifyllda blanketten skickas till ovan angiven e-postadress. Skriv ut och bifoga denna med produkten.

Leveransadress för reklamationer

Reklamerad vara skickas tillsammans med bipackad reklamationsblankett till:

RINDAB AB
Att: Reklamationer
Svarvarvägen 14, 132 38  Saltsjö-Boo

Vi tar inte emot reklamationer som måste hämtas vid ett utlämningsställe. Reklamationer måste levereras till ovan angiven leveransadress.


FELSÖKNING

Vision X – funktionsgaranti 5,5 år och 2 år ytskiktsgaranti.
 1. Kontrollera produkten med extern ström. Kontrollen utförs enligt följande: börja med att kontrollera lampans volt antal som du finner på lampans sladd (12V eller 24V eller multivolt). Se till att inkommande spänning överensstämmer med lampans spänning (Volt). OBS! den får ej överskridas. Anslut lampan till strömkällan via en 40A säkring. Kontrollera lampans funktion.
 2. Kontrollera att kabeln inte är klippt eller skadad.
 3. Kontrollera att linsen är hel, t ex ej sprucken.
 4. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.
 5. Vid korrosion på vissa produkter skickas nya delar ut. Ta vänligen kontakt med din säljare.

Funktionsgaranti innebär att om en eller flera dioder slocknar inom *5,5 år från inköpsdatum så repareras produkten alternativt byts ut. 5,5 år motsvarar ca, 50 000 brinntimmar. Den tvååriga ytskiktsgarantin avser färgsläpp.  *VL-serien omfattas av 2 års funktionsgaranti.

Fenix – funktionsgaranti 2 år.
 1. Kontrollera att transportsäkringen för batteri är avlägsnad.
 2. Kontrollera att batteriet är fulladdat/nytt. Funktioner slutar att fungera vid för låg ström.
 3. Ta ut batteri och sätt tillbaks det, gör sedan ett nytt test.
 4. Fenix är en avancerad lampa, ofta med flertal funktioner i varje knapp. Vänligen stäm av bruksanvisningen mot varje knapp/funktion.
 5. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.
 6. Batterier omfattas inte av vanliga garantivillkor.
Warn – funktionsgaranti 1-2 år.
 1. Kontrollera att det finns ström i kontakter, kablage, anslutningar samt batteri.
 2. Vid radiostyrning: pröva att programera om, byt batteri i sändaren.
 3. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.
 4. Batterier omfattas inte av vanliga garantivillkor.
Övriga produkter – funktionsgaranti 1-2 år.
 1. Kontrollera att det finns ström i kontakter, kablage, anslutningar samt batteri.
 2. Kontrollera att garantitiden inte har passerat.
 3. Batterier & halogen lampor omfattas inte av vanliga garantivillkor.

Om felet kvarstår, vänligen skicka in produkten enligt gällande reklamationsanvisning ovan.

Print Friendly, PDF & Email