Hem / Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Våra produkter och tjänster ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar med särskild hänsyn avseende godkännanden, tillförlitlighet, säkerhet, kvalitet och miljö.

Genom att ständigt förbättra våra produkter och tjänster ska vi anpassa verksamheten så att kundtillfredsställelsen ökar. Vi skall bidra med kreativitet och egna idéer för att förbättra och förenkla befintliga arbetsmetoder och processer efter rådande omvärldsförändringar.

Vi skall arbeta och verka för att varje produkt som levereras och projekt som utförs blir en god referens för framtida affärer och främjande för långsiktiga kundrelationer.

Våra produkter och vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att vi levererar våra kärnvärden kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet och långsiktighet.

Kvalité är en naturlig del i det dagliga arbetet och ska beaktas i alla beslut. Bindande krav och gällande lagstiftning skall efterlevas.

Print Friendly, PDF & Email