Hem / Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöhänsyn ska väga in i alla för verksamheten stora beslut. Miljöansvar ställs så långt som möjligt på inköp, försäljning, utveckling, administration och logistik så att bindande krav och gällande lagstiftning efterlevs.

Vi vill uppnå detta genom att:

  • Motivera och informera våra medarbetare om miljön samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter.
  • Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
  • Tillämpa en inköpsplan som eftersträvar att minska vår klimatpåverkan.
  • Planera våra körningar och transporter för att minska klimatpåverkan till följd av minskad drivmedelsanvändning och minskad tomgångskörning.
  • Använda så lite skadliga ämnen som möjligt och välja miljövänliga alternativ där så är möjligt.
  • Arbeta för en kontinuerligt förbättrad och förenklad hantering av kemikalier och avfall.
Print Friendly, PDF & Email